DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

Prof. Kosil - předmluva a životopisProf. Dr. techn. Ing. Vladimír Kosil, DrSc.

člen ČSAZV, dopisující člen ČSAV
,

vyznamenaný Řádem práce,

od r.1952 do r.1960 první rektor samostatné Vysoké školy zemědělské v Praze

Prof. Dr. techn. Ing. Vladimír Kosil-Gössl, DrSc.
je autorem četné odborné literatury z oboru pedologie (půdoznalství), meteorologie a klimatologie.

Během života (narodil se 16.6.1898 v Praze, zemřel 16.8.1977 v Litomyšli) si psal deníky - každodenní krátké záznamy o průběhu daného dne, různé roční přehledy svých aktivit apod.

Z jeho deníků byly nalezeny jen ty mladší - z roku 1953 pouze krátké, heslovité zápisy, od roku 1957 až do jeho úmrtí v roce 1977 pak všechny deníky za jednotlivé roky.
Výpisy z deníků jsou rozděleny po jednotlivých letech do sekcí, umístěných nahoře vpravo této webové stránky.

Deníky a některé jiné dochované písemné archiválie profesora Kosila
zpracoval v období dvou let (5/2016 - 5/2018) jeho žák a dlouholetý spolupracovník Prof. Ing. Vladimír Jurča, DrSc. (nar. 18.5.1928)

ke 120. výročí narození Prof. Dr. techn. Ing. Vladimíra Kosila, DrSc.

Autentické výpisy z deníků (psané obyčejným písmem) doplnil svými komentáři psanými kurzivou.
Fiktivní pasáže "druhého hlasu", ve kterých mluví za profesora Kosila, jsou odlišeny šedivou barvou.

Předmluva k deníkům prof. Kosila - viz modrý odkaz:.

Z dubna roku 1962 se dochovalo deset strojopisných stran, ve kterých profesor Kosil shrnul svůj dosavadní profesní život (životopis napsal k návrhu na jmenování členem ČSAV).

Životopis, psaný prof. Kosilem v dubnu 1962 - viz modrý odkaz:


 


 

Rozšiřující životopisná data obsahují výpisy z deníků
- viz sekce po pravé horní straně či Mapa stránek nahoře po levé straně loga (fotografie ukázky deníku)

 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto podmínek.