DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

rok 1970 - Pavel vedoucím katedry

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci rok 1970 - Pavel vedoucím katedry

Pozn.: Ve svých denících uváděl prof. Kosil u jmen většinou pouze příjmení. Na úvodních stránkách jednotlivých sekcí jsou u osob, jejichž údaje šly v různých zdrojích dohledat, uvedena celá jména s nejvyššími dosaženými tituly, aby nedošlo k záměně. Všem ostatním se omlouváme.U MUDr. Prince 14 injekcí, neschopenka.
Článek k 70. Klečky /akademik Prof. Ing. Antonín Klečka, DrSc., *1899-1986/ pro Věstník Společnosti pro vědy zemědělské, lesnické, veterinární a potravinářské (SVZLP).
Budějovickým autem do Prahy, ráno do Českých Budějovic ke SZZ (3 kandidáti).
Novým děkanem Klesnil /Prof. Ing. Antonín Klesnil, CSc./.
U MUDr. Rokose 14 injekcí pyrcoffcainu, 9.2. uschopněn.
Hodnocení vedoucích kateder.
Ponechán v plné aktivitě do konce 9/1970, později do 30. 9. 1971.
Pavel /Prof. Dr. techn. Ing. Lubomír Pavel, DrSc., *1927-1989/ profesorem (dekret).
Redakční rada (RR) publikace „Půdní fond“ (Klečka, Jůva /Prof. Dr. techn. Ing. Karel Jůva, DrSc., *1899-1984/, Káš /Prof. Ing. Václav Káš, *1899-1978/, já).

Změna podpisového práva Pavel - Kosil.
Stěhování z místnosti 211 do 216.
Kandidatury Škopík, Tvaroh, Brabec, Makušová, Janeček /Prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., *1941/, Harbulák.
Habilitace Fídler /Prof. Ing. Jiří Fídler, DrSc., *1931/.
Doktorát Petrof z Bratislavy.
Hodnocení vědecké rady (VR) a kolegia děkana (KD) AF.
V Bratislavě oponentura o. Rimavská Sobota, Trenčín.
V Lednici zasedání zemědělské sekce SVZLP.
Kolegium ČSAV, dostal jsem dekret člena kolegia.
Půdoznalecká sekce SVZLP - seminář Pelíšek /Prof. Ing. Josef Pelíšek, DrSc., *1909-1993/ z cesty po Jakutsku.
V Č. Budějovicích SZZ (celkem 11 kandidátů). Na PF oponentura ZZ Chábery.
Návrh na mř. profesuru Jurči /Prof. Ing. Vladimír Jurča, DrSc., *1928/ - zaslat Pelíškovi, Stejskalovi /Prof. RNDr. Jan Stejskal, DrSc., *1902-1972/, Kášovi - návrh a zápisy schůzí komise.
Konst. lázně (4.8. až 25. 8.).
V Hradci Králové seminář o KPP - dodán Babičkovi pro ústav vědecko-technických informací (ÚVTI).
Na VR AF zpráva návrhové komise pro jmenování Jurči mř. profesorem schválena jednomyslně.
SZN - učebnice, může být vydána jen jako celostátní - nesouhlas Pavla a Jurči.
Ve Františkových lázních seminář o KPP o. Cheb.

Výpis z deníku z roku 1970 - viz modrý odkaz:

 

Přehled akadem. funkcionářů pro funkční období šk. r. 1970/71 až 1972/73 :
 

Rektor VŠZ:  Doc. Ing. Ctibor LEDL, CSc.

Prorektoři:    Doc. Ing. Vladimír JURČA, CSc., pro pedagog. a polit. výchovnou činnost

                        Doc. Ing. Jaromír ČÍŽEK, CSc., pro vědecko výzkumnou činnost

                        Doc. Ing. Radoš ŘEZNÍČEK, CSc., pro studium při zaměstnání

                        Doc. Ing. Jaroslav BARTOŠ, CSc., pro školní podniky

                        mř. prof. Ing. arch. Dr. Viktor NOVÁK, pro výstavbu
 

Agronomická fakulta

Děkan:                        mř. prof. Ing. František HRON, CSc.

Proděkani:     Doc. Ing. Jaromír HUBÁČEK, CSc., pro ped. a pol. vých. činnost fyto

                        Doc. Ing. Lubomír KRATOCHVÍL, CSc., pro ped. a pol. vých. čin. zoo a mel.

                        Doc. Ing. Oldřich BRUNCLÍK, CSc. pro studium při zaměstnání všech oborů

                        Doc. Ing. Václav FRIC, CSc., pro vědecko výzkumnou činnost
 

Provozně ekonomická fakulta

Děkan:                        mř. prof. Ing. Jaroslav PÍČ, CSc.

Proděkani:     mř. prof. Ing. Jiří PIŠVEJC, CSc., pro ped. a pol. vých. činnost

                        Doc. Ing. Alois SLABÝ, CSc., pro studium při zaměstnání

                        Doc. Ing. Vladimír PILÍŠEK, CSc., pro vědecko výzkumnou činnost
 

Mechanizační fakulta

Děkan:                        mř. prof. Ing. František KOROUS

Proděkani:     Doc. Ing. Oldřich PETR, CSc., pro ped. a pol. vých. činnost

                        Doc. Dr. Jaroslav RŮŽIČKA, pro studium při zaměstnání

                        Doc. Ing. Jiří HRUBÝ, CSc., pro vědecko výzkumnou činnost
 

Provozně ekonomická fakulta v Českých Budějovicích

Děkan:                        Doc. Ing. Antonín KLESNIL, CSc.

Proděkani:     Doc. Ing. Josef STODOLA, CSc., pro ped. a pol. vých. činnost

                        Doc. Ing. Jaroslav BICAN, CSc., pro studium při zaměstnání

                        Doc. Ing. Jaroslav KOLÁŘ, CSc., pro vědecko výzkumnou činnost

                        Doc. Ing. Ján ŠTEVKO, CSc., pro výstavbu

 

Údaje prof. Vladimíra Kosila doplnil prof. Vladimír Jurča fotografiemi ze svého archivu
(fotografoval Doc. Ing. Miloslav Chroust, CSc.):

 

 

 

 

   1: rektor
       Doc. Ing. Ctibor Ledl, CSc.

         (funkční období 1970/71-1975/76)

   2: prorektor
       Doc. Ing. Vladimír Jurča, CSc.

         (funkční období 1970/71-1975/76)

 

 


 

   3: prorektor
       Doc. Ing. Radoš Řezníček, CSc.

        (funkční období 1970/71-1975/76)

   4: prorektor
       Doc. Ing. Jaromír Čížek, CSc.

         (funkční období 1970/71-1975/76)

 

 

 

   1: prorektor
       Doc. Ing. Jaroslav Bartoš, CSc.

         (funkční období 1970-1973)

   2: prorektor pro DS
       Doc. Ing. Karel Neubauer, CSc.
         (funkční období 1973-1976)

 

 

 

 

   3: děkan AF
       mř. prof. Ing. František Hron, CSc.

         (funkční období 1970-1976)

   4: děkan MF
       mř. prof. Bohumil Krupička, CSc.

         (funkční období 1970-1973)

 

 

 

   1: proděkan AF
       Doc. Ing. Jan Dvořák, CSc.

         (funkční období 1970-1973)

   2: proděkan AF
       Doc. Ing. Oldřich Brunclík, CSc.

         (funkční období 1970-1973)

 

 

 

   3: proděkan AF
       Doc. Ing. Jaromír Hubáček, CSc.

         (funkční období 1970-1973)
         /od r. 1976/77 prorektor PPVČ/

 

   4: proděkan AF
       Doc. Ing. Miloslav Moudrý, CSc.

         (funkční období 1970-1973)

 

 

 

 

   1: proděkan PEF pro PPVČ
       mř. prof. Ing. Jiří Pišvejc, CSc.
         (funkční období 1973-1976)

   2: proděkan ITSZ
       Doc. Ing. Jiří Havel, CSc.
         (funkční období 1973-1976)

 

 

 

 

   3: prorektor pro škol. podniky
       Doc. Ing. Miroslav Pechač, CSc.
         (funkční období 1973-1976)

   4: proděkan MF pro PPVČ
       Doc. Ing. Jaroslav Havlíček, CSc.
         (funkční období 1973-1976)

 

  

   proděkani AF (funkč. obd. 1973-1976)

 

   1: Doc. Ing. Josef Kupka, CSc.
         (pro PPVČ)

   2: Doc. Dr. Ing. Lubomír Pavel, DrSc.
         (pro VVČ)


 

 

 

   3: Doc. Ing. Lumír Fuciman, CSc.
         (pro obor fyto)

   4: Doc. Ing. Lubomír Kratochvíl, CSc.
         (pro obor zoo)


 

 
 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.