DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

rok 1963 - celostátní konference SVS

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci rok 1963 - celostátní konference Studentské vědecké společnosti

Pozn.: Ve svých denících uváděl prof. Kosil u jmen většinou pouze příjmení. Na úvodních stránkách jednotlivých sekcí jsou u osob, jejichž údaje šly v různých zdrojích dohledat, uvedena celá jména s nejvyššími dosaženými tituly, aby nedošlo k záměně. Všem ostatním se omlouváme.Zasedání poradního sboru půdoznaleckého (PSP) – Novák /akademik Prof. Dr. techn. Ing. Václav Novák, DrSc., *1888-1967/, Hraško /Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc., *1931/, Damaška /Ing. Jaromír Damaška, CSc., *1928-2007/, Němeček /Prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc., *1928-2013/, Sotáková /Prof. Ing. Soňa Sotáková, DrSc., *1930/.
Blahopřání prof. Václavovi Novákovi k 75. narozeninám (14. února).

Projednány zprávy komplexního průzkumu půd (KPP) o. Praha-západ (Čečetka – já), Louny (Kalenda /Ing. Miloslav Kalenda, CSc./ – Ložek /RNDr. Vojen Ložek, DrSc., *1925/), Trnava (Fulajtár /Ing. Emil Fulajtár, CSc., *1932/ – Šály /Prof. Ing. Rudolf Šály, DrSc., *1927-2018/), Olomouc (Šimek – já).
Komplexní rozbor činnosti a hospodaření VŠZ za rok 1962.
V Ústředním výzkumném ústavu rostlinné výroby v Ruzyni (ÚVÚRV) obhajoba kandidatury Hrnčiara (fytopatolog).
Zpráva o úkolu XII-1.

České Budějovice – beseda na oslavu profesury Koubka /Prof. Ing. Karel Koubek, DrSc., *1902-1974/.
Zemřel prof. Sekanina /Prof. Ing. František Sekanina, *1902/.
Celostátní konference studentské vědecké společnosti (SVS).

Na vědecké radě agronomické fakulty (VR AF): habilitace Drbal /Doc. Ing. Jiří Drbal, CSc., *1925-1989/, Jurča /Prof. Ing. Vladimír Jurča, DrSc., *1928/, Červinka, Kvěch /Prof. Ing. Otomar Kvěch, CSc./, Kešner /Doc. Ing. Bohuslav Kešner, CSc., *1925-1977/, Hron /Prof. Ing. František Hron, DrSc., *1921-2006/, Rous /Doc. Ing. Jan Rous, CSc., *1928-1980/, Jonáš /Prof. Ing. František Jonáš, DrSc./, Stelzig, Brunclík /Doc. RNDr. Oldřich Brunclík, CSc., *1922-2016/, Čabart.
Kandidatura Duffek /Prof. Ing. Josef Duffek, CSc., *1932/, Mulingerová.

Na katedře plán výzkumu a vyhotovení návrhových listů, Kunz /Prof. Dr. techn. Ing. Emil Kunz, DrSc., *1898/ je vezme na oborovou komisi do Lednice.
V Suchdole do pavilonu zemědělských strojů, prohlídka PEF a novostaveb VŠZ,
hospitace u zkoušek zemědělských strojů (Velda /Prof. Ing. Karel Velda, CSc., *1928-2018/ teoreticky, Křemeňák prakticky).

Krblichovi /Prof. Dr. Ing. Jan Krblich, *1911-1965/ blahopřání k profesuře.
Zahájení šk. r. 1963-64, projevy rektora /akademik Karel Kudrna, *1924-2014/ a Fierlingera /předseda NS ČSSR Zdeněk Fierlinger, *1891-1976/.
Katedra – zpráva o plnění výzkumných úkolů (VÚ) za rok 1963.
Na o. Kolín předány materiály KPP.
V Českém Šternberku instruktáž z KPP o. Kolín pro předsedy JZD.
Vědecká konference agronomické fakulty (AF).
Na poradním sboru půdoznaleckém (PSP) v Ruzyni projednání KPP o. Hradec Králové (oponent Jurča) a Hodonín (oponent Vaculík /Prof. Ing. Rudolf Vaculík, DrSc., *1927-2003/).
Kandidatury Patejdl /Ing. Ctirad Patejdl, CSc., *1922-1980/ (VÚM), Fric /Prof. Ing. Václav Fric, DrSc./, Bartoš /Prof. Ing. Jaroslav Bartoš, CSc., *1924-2014/.

Výpis z deníku z roku 1963 - viz modrý odkaz:

 

Prof. Dr. techn. Ing. Václav Novák, DrSc. (*14.2.1888) - 14.2.1963 oslavil 75. narozeniny
(foto z archivu prof. Vladimíra Jurči):

 

 

Pavilon zemědělských strojů (upravené foto z časopisu Architektura ČSSR 1967):

 

 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.