DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

rok 1977 - deník jen do konce dubna

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci rok 1977 - deník jen do konce dubna

Pozn.: Ve svých denících uváděl prof. Kosil u jmen většinou pouze příjmení. Na úvodních stránkách jednotlivých sekcí jsou u osob, jejichž údaje šly v různých zdrojích dohledat, uvedena celá jména s nejvyššími dosaženými tituly, aby nedošlo k záměně. Všem ostatním se omlouváme.Dokončen obsah a titulní list popílků.
Pořádání materiálu, separátů a probírka.
Mikrobusem Výzkumného ústavu rostlinné výroby Ruzyň (VÚRV) do Suchdola pro Jurču /Prof. Ing. Vladimír Jurča, DrSc., *1928/, pro Janíčka /Prof. Dr. techn. Ing. Gustav Janíček, DrSc., *1911-1995/ na VŠCHT a pro Pavla /Prof. Dr. techn. Ing. Lubomír Pavel, DrSc. *1927-1989/: obhajoba Němečkova doktorátu /Prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc., *1928-2013/
.
Studium „Vývoj zemědělských meliorací v ČSSR do r. 1975“.
Na vědecké radě Výzkumného ústavu meliorací (VR VÚM) „Příspěvek k problematice meliorací těžkých a lehkých půd popílky“.
Zpráva VÚM za rok 1976. 

První rektor Vysoké školy zemědělské v Praze
Prof. Dr. techn. Ing. Vladimír Kosil, DrSc. zemřel dne 16.8.1977 v Litomyšli.


Na poslední rozloučení s ním přijeli za VŠZ v Praze
do Litomyšle
děkan Agronomické fakulty Prof. Ing. Antonín Klesnil, CSc.,
Prof. Dr. techn. Ing. Lubomír Pavel, DrSc. a Prof. Ing. Vladimír Jurča, DrSc. 

Výpis z deníku z roku 1977 - viz modrý odkaz:

 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.