DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

rok 1960 - Lány školním statkem

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci rok 1960 - Lány školním statkem

Pozn.: Ve svých denících uváděl prof. Kosil u jmen většinou pouze příjmení. Na úvodních stránkách jednotlivých sekcí jsou u osob, jejichž údaje šly v různých zdrojích dohledat, uvedena celá jména s nejvyššími dosaženými tituly, aby nedošlo k záměně. Všem ostatním se omlouváme.Na ministerstvu školství (MŠ) u Mesteka - projekce kotelny a inženýrské sítě VŠZ v Suchdole.
Návrh na ustanovení Rybáčka /Prof. Ing. Václav Rybáček, CSc., *1920-2003/ a Korouse
/Prof. Ing. František Korous, *1906-1991/ docentem.
Definitivní úprava návrhu na akademické funkcionáře.
Perspektivní plán odborných pracovníků v zemědělství do r. 1980.
Harmonogram výstavby VŠZ v Suchdole.
Koncepce zúrodňování půdy do r. 1975.
U Lán ponechána hospodářství Amálie a Požáry.
Kandidatura Havlíčka z MF /Prof. Ing. Jaroslav Havlíček, CSc., *1931-2018/, Jurči
/Prof. Ing. Vladimír Jurča, DrSc., *1928/, Hakena /Ing. Drahomír Haken, CSc., *1925/, V. Černého
/Doc. Ing. Vladimír Černý, CSc., *1927-1981/, Lhotského /Ing. Jiří Lhotský, DrSc., *1927-2012/, Koníčka /Prof. Ing. Rudolf Koníček, CSc., *1920-2012/, Pokorného /Prof. Ing. Jan Pokorný, DrSc., *1928-2011/, Baráka /Prof. Dr. techn. Ing. Karel Barák, CSc., *1920/, Dlaboly, Kropáče, Zemánka.
Návštěva předsedy národního shromáždění (NS) Fierlingera /Zdeněk Fierlinger, *1891-1976/
s besedou v Šámalově posluchárně /pojmenována po Prof. RNDr. Jaromírovi Šámalovi, popraveného nacisty v r. 1942/.
Urych novým kvestorem.
Kunz /Prof. Dr. techn. Ing. Emil Kunz, DrSc., *1898/ odmítl přechod a rektorování na škole.
Příprava otevření některé zemědělské fakulty v Č. Budějovicích - po poradě se zástupci krajského národního výboru (KNV) na MŠ zřízena ekonomická fakulta (EF), zabrání budovy bývalé reálky.
Neumann /Prof. Ing. Jaroslav Neumann, CSc./ a Píč /Prof. Ing. Jaroslav Píč, DrSc., *1927-2010/ zástupci docentů.
Zproštěn funkce rektora k 31.7. /Prof. Dr. techn. Ing. Vladimír Kosil, DrSc., *1898-1977/, funkcí rektora pověřen od 1.8. Kudrna /akademik Prof. Ing. Karel Kudrna, DrSc., *1924-2014/.
Začlenění Červeného Újezda ke statku Lány.
Schválena II. etapa výstavby školy v Suchdole.
Zřízení tří a dvouletého studia.
Příprava melioračního oboru na AF (Hrůza /Prof. Dr. techn. Ing. Jan Hrůza, CSc., *1906-1972/).
Kremace Spirhanzla /Prof. Dr. techn. Ing. Jaroslav Spirhanzl, *1889/.
31.7. - den zproštění funkce rektora, od 1.8. rektorem Kudrna.
V Č. Budějovicích zahájení školního roku EF (děkan Neumann) a imatrikulace studentů (137).
Předsedou Krajské zemědělské sekce SŠPVZ.
V Karolinu zahájení zemědělské univerzity Čs. společnosti ČSAV.
Agrochemická porada v Lipsku.
Vládní usnesení o schválení komplexního průzkumu půd (KPP).
V ČSAZV jmenování nových ředitelů ústředních zemědělských ústavů.

Výpis z deníku z roku 1960 - viz modrý odkaz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Deník z r. 1960 - 26. dubna - úterý
  
V 9 h. autem do Národního shromáždění.
   9:30 - 10:15 u Fierlingera (s prof. Sekaninou a
   Pechačem): intervence ve věci výstavby obyt. do-
   mů v Suchdole. - Rozhovor o škole (přestavba).

 

 

 

 

 

 

 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.