DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

rok 1971 - odchod do důchodu

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci rok 1971 - odchod do důchodu

Pozn.: Ve svých denících uváděl prof. Kosil u jmen většinou pouze příjmení. Na úvodních stránkách jednotlivých sekcí jsou u osob, jejichž údaje šly v různých zdrojích dohledat, uvedena celá jména s nejvyššími dosaženými tituly, aby nedošlo k záměně. Všem ostatním se omlouváme.Učebnice musí být se Sotákovou /Prof. Ing. Soňa Sotáková, DrSc., *1930/. Uvažována skripta.
Pavel /Prof. Dr. techn. Ing. Lubomír Pavel, DrSc., *1927-1989/ vedoucí katedry, návrh na mř. profesuru Jurčovi /Prof. Ing. Vladimír Jurča, DrSc., *1928/.

Výběr příspěvků pro 7. půdoznalecké číslo RV.
Konference katedry agrochemie o močovině.
Můj posudek jako redaktora rukopisu „Půdní fond“.
Komplexní průzkum půd (KPP) okresu Rychnov nad Kněžnou.
Jurča, Nováková /RNDr. Jitka Nováková, CSc./, Filip, Klíma /Ing. Miloš Klíma, CSc./ - obhajoby ZZ.
Tomáškův /RNDr. Milan Tomášek, CSc., *1933-2006/ barevný atlas půdních typů. Číslo 7 RV komplet.
Studium doktorské práce Jurči, posudek dán Pavlovi.
Komise VR VÚM - ZZ (3 moje oponentury).
Ediční komise ČSAV neschválila vydání publikace „Půdní fond“.
V Lednici Společnost pro vědy zemědělské, lesnické, veterinární a potravinářské (Přímětice, Velké Bílovice), debatní úterek - Štambera /Prof. Ing. Jaroslav Štambera, CSc., *1922-1998/ zahradnictví.
Vypsání termínů zkoušek, dovolené.
Oponent ZZ Veselý (mř. prof. Veselý, VÚL), Dobiáš /Doc. Ing. Jiří Dobiáš, CSc., *1920-2016/.
Beseda katedry k mým 73. narozeninám.
V Nitře kandidatura Sojky z PF a Kulicha z katedry chemie VŠP.
V Českých Budějovicích u státních závěrečných zkoušek (10 kandidátů).
V ROH vybaven poukaz do lázní.
Rychnov nad Kněžnou - aktiv agronomů ke KPP.
Do Litomyšle s materiály pro učebnici. S Adamcem cesta po okrese, kontrola KPP.
5.8. – 26.8. Konstantinovy lázně. Obvyklé procedury, ojedinělé vycházky (po šesté v Konstantinových lázních v řadě).
Na škole rozhovor s Kutinou o učebnici, u MUDr. Zavadilové odevzdána zpráva od MUDr. Boudyše a vyjednány injekce /nerealizováno - úraz/.
Ukončení sympozia „Humus et planta“ - setkání s Fleigem, Konanovou a Christěvou.
80. naroz. Stehlíka /Prof. Ing. Václav Stehlík, DrSc., *1891-1982/.
S rektorem /Prof. Ing. Ctibor Ledl, DrSc., *1928/ k odchodu z činné služby.
Bratislava - oponentura ZZ Komára /Ing. Juraj Komár, CSc./.
Kandidatura Turek (České Budějovice).
Rada stěžejního úkolu VI-4.
V kolegiu ČSAV já o prognóze vývoje půdoznalství do r. 1990 - 2000.
Ve Smolenici dvoudenní půdoznalecký seminář.
Komise pedologie a biologie I. odb. ČSAZV.
V Karlových Varech seminář o KPP.
Plenární zasedání ČSAZV, můj krátký projev ke KPP.
Na vědecké radě Půdoznaleckého ústavu (VR PÚ) závěrečné zprávy (ZZ) Zusky /Ing. Václav Zuska, CSc./ a Tomáška.

V Brně kandidatura Hanese /Prof. Ing. Jozef Hanes, CSc., *1932/.
Silvestrovský večer u televize s rodinou v Praze. Starosti s učebnicí.

 

Výpis z deníku z roku 1971 - viz modrý odkaz:

Mechanizační fakulta VŠZ v Praze (fotografie z roku 1971)


 

1971 - slavnostní shromáždění v aule VŠZ k 26. výročí osvobození:
zleva prorektor Vladimír Jurča, prorektor Jaromír Čížek a rektor Ctibor Ledl
(v řadě za nimi děkan PEF Jaroslav Píč)

 

             Výzdoba auly při slavnostním shromáždění k 26. výročí osvobození:


 

 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.