DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

rok 1967 - družstevní byt na Pankráci

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci rok 1967 - družstevní byt na Pankráci

Pozn.: Ve svých denících uváděl prof. Kosil u jmen většinou pouze příjmení. Na úvodních stránkách jednotlivých sekcí jsou u osob, jejichž údaje šly v různých zdrojích dohledat, uvedena celá jména s nejvyššími dosaženými tituly, aby nedošlo k záměně. Všem ostatním se omlouváme.Výbor Čs. společnosti pro vědy zemědělské, lesnické, veterinární a potravinářské (SVZLVP) při Kolegiu teoretických základů zemědělství (KTZZ) při ČSAV.
Řád práce VŠZ.
Závěrečná zpráva komplexního průzkumu půd (ZZ KPP) o. Prachatice, Nymburk, Chrudim, Rokycany, Gottwaldov /nyní Zlín/.
Kandidatury: Hojdar u komise teoret. zákl. zemědělství (TZZ), v Ústředním výzkumném ústavu rostlinné výroby v Ruzyni (ÚVÚRV) Srp, Škarda, Pirkl, Javorský, na VŠZ Chábera, Rejlek, Dolejš, Kostov, Andrt, Kravic, Brabcová /Ing. Mária Brabcová, CSc./, Valla /Doc. RNDr. Miloš Valla, CSc., *1932-2012/, Purš, Komár /Ing. Juraj Komár, CSc./, Souček, na VŠZ v Brně Klimo /Prof. Ing. Emil Klimo, DrSc., *1930-2016/, Peša.
Habilitace Hakr, Prugar /Doc. Ing. Jaroslav Prugar, DrSc., *1928-2010/, Kratochvíl /Prof. Ing. Lubomír Kratochvíl, DrSc., *1927-1997/.
Zemřel Ježdík /akademik Prof. Dr. techn. Ing. Theodor Ježdík, DrSc., *1889/.

Doktoráty Neuberg /Ing. Jaroslav Neuberg, DrSc., *1926/, Boďa /Prof. MVDr. Koloman Boďa, DrSc., *1927-2005/, Válek /Doc. Dr. techn. Ing. Zdeněk Válek, DrSc., *1897-1986/, Benetin /Prof. Ing. Ján Benetin, DrSc., *1924-2007/.
31.3. zemřel profesor Václav Novák /akademik Prof. Dr. techn. Ing. Václav Novák, DrSc., *1888/. Nekrolog pro Rostlinnou výrobu a Počvověděnije.
Prověrky školících pracovišť (ÚVÚRV) pro Kolegium TZZ.

70. narozeniny Duchoně /Prof. Dr. tech. Ing. František Duchoň, DrSc., *1897-1975/
a 85. narozeniny Smoláka /Prof. PhDr. Jaroslav Smolák, DrSc., *1882-1971/.

Družstvo k 45. výročí mého nástupu na VŠZ.
V Č. Budějovicích zrušení agrotechnického oboru.
Mezinárodní sympozium o půdní vodě, já o Kopeckém /Prof. Ing. Josef Kopecký, 1865-1935/.
Plenární zasedání Ústředí zemědělského a potravinářské výzkumu (ÚZPV).
Na Kolegiu TZZ můj referát o současném stavu a perspektivách naší pedologie.

Porada zástupců půdoznaleckých kateder v Nitře.
Kandidatury Benda /Doc. Ing. Josef Benda, DrSc., *1923/, J. Černý /Prof. Ing. Jiří Černý, CSc./, Čumakov. Löbl, Kořenský, Sajner, Gazda, Škopek, Košík, Haverlík, Apfelthaler, Filip, Truksa, Langkramer.
Korf /Prof. Ing. Dr. techn. Václav Korf, DrSc., *1907-1985/ 60. narozeniny.
V Konst. lázních obvyklé procedury a rozsáhlé vycházky.
Září - první dva týdny v Litomyšli.

Sympozium Humus et planta.
Oslava profesury Landovského /Prof. Dr. František Landovský, *1900-1974/.
Pro pí Šaškovou půdy Litomyšlska.
Mezinárodní sympozium o rekultivaci (VÚM).

Vědecká konference agronomické fakulty.
Kác 70. narozeniny.
S Ungerem rozhovor o půdě (4 díly).
Záležitost pedologické sekce Čs. SVZLVP.
Hron mř. profesor /Prof. Ing. František Hron, DrSc., *1921-2006/.

Prohlídka družstevního bytu.
Dokončena recenze tří metodik KPP.
Zasedání CZV a kolegia rektora.

Výpis z deníku z roku 1967 - viz modrý odkaz:

 

Profesor Kosil vždy, když mu to čas dovolil, si jezdil odpočinout do milované Litomyšle:

 

 

 

   ... od Loučné přes Smetanovo náměstí Jiráskovou ulicí
   od pošty kolem muzea, kol kostela Nalezení sv. Kříže,
   Piaristické koleje k zámeckým zahradám ...

 

 

 

 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.