DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

rok 1958 - projekt VŠZ v Suchdole

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci rok 1958 - projekt VŠZ v Suchdole

Pozn.: Ve svých denících uváděl prof. Kosil u jmen většinou pouze příjmení. Na úvodních stránkách jednotlivých sekcí jsou u osob, jejichž údaje šly v různých zdrojích dohledat, uvedena celá jména s nejvyššími dosaženými tituly, aby nedošlo k záměně. Všem ostatním se omlouváme.Poměry v Půdoznaleckém ústavu v Ruzyni (vyloučení Najmra z  KSČ /Dr. techn. Ing. Stanislav Najmr, *1898-1965/).
U ministra školství Kahudy - peníze na stavbu kolejí v Suchdole.
Komise expertů pro studium na VŠ. Perspektivní výzkumný plán do r. 1975.
Komplexní průzkum půd (KPP) Žamberk - třetí část, film z půdoznaleckého průzkumu.

Habilitace Foltýna /Doc. Ing. Jiří Foltýn, DrSc., *1926-1995/.
Sedmdesáté narozeniny akad. Nováka /akademik Prof. Dr. techn. Ing. Václav Novák, DrSc., *1888-1967/.
Mechanizační fakulta (MF) zůstává na VŠZ v Praze.
Moje šedesátiny, dostal Řád práce.
SZZ VŠP Nitra - rektor Špaldon /akademik Prof. Ing. Emil Špaldon, DrSc., dr. h.c., *1918-2015/.
Zvolen předsedou půdoznalecké komise Československé akademie zemědělských věd (ČSAZV).
Přípravný kurz vybraných stranických pracovníků pro čtyřleté studium ekonomické fakulty.
Přijetí Vally /Doc. RNDr. Miloš Valla, CSc., *1932-2012/ na katedru.

Výměna exkurzí studentů z NDR a ČSR.
Oponentem diplomové práce J. Kozáka /Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h.c./ a účast u jeho státní závěrečné zkoušky (SZZ).
Porota k návrhům projektu VŠZ v Suchdole (otevření obálek). Závěrečné zasedání k posouzení návrhů na VŠZ - zvítězil návrh arch. Ing. Jana Čejky /Prof. Dr. Ing. Jan Čejka, *1933/.
Prověrka efektivnosti školního statku v Červeném Újezdě.
Školení v Kostelci nad Černými lesy.
Další příprava úvodního projektu pro Suchdol - porada arch. Čejky se zástupci fakult.
Moskva - kongres mezinárodní půdoznalecké společnosti (MPS).
Kandidatury: Straňák, Soukup, Jankovský, Krilek, Špirk /Prof. Ing. Ludvík Špirk, DrSc., *1927-1989/, Sirový /Ing. Vladimír Sirový, CSc., *1927-2011/, Petr /Prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., *1931-2014/, Beran /Ing. Zdeněk Beran, CSc., *1929/, Turčány /Ing. Ján Turčány, CSc./.
Habilitace Šmerha /Prof. Dr. techn. Ing. Josef Šmerha, DrSc., *1912-1986/.
Pohřeb Kyntery /Dr. techn. Ing. František Kyntera, *1897/.
Ponechání Bílka
/Prof. MUDr. PhDr. RNDr. František Bílek, DrSc., *1885-1972/ v aktivní službě do konce roku, Smolák /Prof. PhDr. Jaroslav Smolák, DrSc., *1882-1971/ odchod do výslužby.
Sedmdesáté narozeniny Kroulíka /Prof. Dr. techn. Ing. Alois Kroulík, DrSc., *1888-1961/.
Schválen návrh na KPP.
Na ministerstvu školství (MŠ) schválena síť specializací a vysokých škol.
Návrh mezinárodní půdoznalecké konference v r. 1959.

Výpis z deníku z roku 1958 - kliknout na modrý odkaz:

Duben 1958 - vítězný návrh na stavbu VŠZ v Suchdole - autor architekt Ing. Jan Čejka:

Legenda:
1 - rektorát, 2 - aula, 3 - ekonomická fakulta, 4 - agronomická fakulta, 5 - mechanizační fakulta, 6 - dílny,
7 - meliorace, ústřední laboratoř, 8 - zootechnika, 9 - zemědělské stroje, 10 - společenské středisko,
11 - sportovní hala, 12 - koleje, 13 - tělocvičny a bazén, 14 - byty zaměstnanců, 15 - menza, 16 - garáže a sklady, 17 - radiobiologie, 18 - výzkumná základna, 19  prodejna, 20 - ústřední parking, 21 - skleníky,
22 - stanice autobusů (areál byl projektován pro 1.680 posluchačů)

 

  

   Předchozí zastavovací studie uvedené oblasti
   v roce 1957 před vyhlášením soutěže

   - černě jsou vyznačeny již tehdy realizované budovy:
   tři domy s byty pro zaměstnance VŠZ podél Kamýcké ulice
   a studentská kolej (později označená B,C,D) s menzou

 

 

 

 

 

 

Červen 1958 - oslava 60. narozenin prof. Kosila (ze soukromého archivu):

Dne 27.8.1958 dostal Prof. Dr. Ing. Vladimír Kosil, DrSc. od ministra Kahudy Řád práce :

 

 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.