DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

rok 1957 - výstavba bytů pro zaměstnance

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci rok 1957 - výstavba bytů pro zaměstnance

Pozn.: Ve svých denících uváděl prof. Kosil u jmen většinou pouze příjmení. Na úvodních stránkách jednotlivých sekcí jsou u osob, jejichž údaje šly v různých zdrojích dohledat, uvedena celá jména s nejvyššími dosaženými tituly, aby nedošlo k záměně. Všem ostatním se omlouváme.ČSAZV - odevzdán návrh na Kupku /Doc. Ing. Josef Kupka, CSc., *1926-2018/ (školení s izotopy
v SSSR).
Příprava obsahové náplně komplexního průzkumu půd (KPP) - velmi složitý, finančně náročný úkol
s desítkami pracovních sil v terénu, v laboratořích, v kartografii. Polemika o klasifikaci půd.
Výstavba bytů pro zaměstnance VŠZ v Suchdole.

Příprava výstavy k 50. výročí VŠZ.
Záležitost umístění areálu VŠZ (s významným podílem Chalupného /Doc. Ing. Vladimír Chalupný, CSc., *1928/) - spolupráce s předsedou národního shromáždění (NS) Fierlingerem /předseda Národního shromáždění Zdeněk Fierlinger, *1891-1976/.
První zasedání poroty pro zadání soutěže architektů na výstavbu VŠZ v Suchdole.
Zřízení školního statku.
Pissa - účast na pedologickém sympoziu.
Půdoznalecký průzkum okresu (o.) Žamberk.
Žádost na státní plánovací úřad (SPÚ) o zařazení výstavby vš. kolejí na rok 1958.
Výměnná praxe studentů - Jugoslávie.
Docentura Foltýna /Doc. Ing. Jiří Foltýn, DrSc., *1926-1995/,
kandidatury: Jonáš /Prof. Ing. František Jonáš, DrSc./, Neubauer /Prof. Ing. Karel Neubauer, CSc., *1924-2009/, Flám,
doktorát Duchoň /Prof. Dr. techn. Ing. František Duchoň, DrSc. *1897-1975/.

Profesory u nás jmenováni Hruška /Prof. Ing. Ladislav Hruška, DrSc., *1913-1985/, Stehlík /Prof. Ing. Václav Stehlík, DrSc., *1891-1982/ a Smolák /Prof. PhDr. Jaroslav Smolák, DrSc., *1882-1971/.

Výpis z deníku z roku 1957 - viz modrý odkaz:

Deník z roku 1957 - 22. května: předseda NS Fierlinger sdělil, že návrh na přestěhování VŠZ do Hradce Králové nebyl v Politbyru ÚV KSČ schválen - poděkování Fierlingerovi jménem školy za pomoc a informování o dalším postupu výstavby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
Karolinum 15.7.1957 první rektor Vladimír Kosil při slavnostní promoci absolventů mechanizační fakulty VŠZ.
V deníku z roku 1953 je dne 2.9. zmínka, že prof. Kosil byl s prof. Janem Nušlem (* 19.10.1900 v Hradci Králové) - českým šperkařem a sochařem - v Turnově vybírat kameny pro rektorské řetězy a na jednání o insigniích.
(Foto prof. Kosila ze soukromého archivu)

 


 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.