DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

rok 1964 - VIII. kongres MPS

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci rok 1964 - VIII. kongres mezinárodní půdoznalecké společnosti (MPS)

Pozn.: Ve svých denících uváděl prof. Kosil u jmen většinou pouze příjmení. Na úvodních stránkách jednotlivých sekcí jsou u osob, jejichž údaje šly v různých zdrojích dohledat, uvedena celá jména s nejvyššími dosaženými tituly, aby nedošlo k záměně. Všem ostatním se omlouváme...Prověrky vědecko-výzkumné činnosti (VVČ) na pedologických pracovištích.
Jurča /Prof. Ing. Vladimír Jurča, DrSc., *1928/ v Laboratóriu pôdoznalectva v Bratislavě.

Výsledky KPP předány v o. Hradec Králové.
V Ruzyni doktorát B. Nováka /Doc. Dr. techn. Ing. Bohumír Novák, DrSc., *1924-1995/.
V Bratislavě poradní sbor půdoznalecký - oponentury KPP o. Břeclav, Senice a Michalovce.
Sovové /ÚVTI/ předmluva a pořadí příspěvků do Sb. pro Bukurešť.

Nové směrnice pro vědecké hodnosti a pro vědeckou kvalifikaci.
V Tachově předání výsledků z KPP.
Rektor /akademik Prof. Ing. Karel Kudrna, DrSc., *1924-2014/ oznámil, že všechny katedry (včetně nových - zoo, meliorátoři) se musí přestěhovat do budovy agronomické fakulty (AF) v Suchdole.
V Nitře porada půdoznaleckých kateder.
VIII. kongres mezinárodní půdoznalecké společnosti (MPS).
Ve VÚM kandidatura Vodáka, Zeleného /Ing. Václav Zelený, CSc., *1924/, Fr. Pospíšila ve VÚRV /RNDr. František Pospíšil, DrSc., *1927-2017/, z LP Bratislava Bedrny /Doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc., *1933/, Hraška /Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc., *1931/, na VŠZ Štefla /Prof. Ing. Miloslav Štefl, CSc./, J. B. Nováka /Doc. Ing. Josef Bohumil Novák, CSc., *1920-1986/, Svobody /Doc. Ing. Václav Svoboda, CSc./, Coufala /Prof. Ing. Vladimír Coufal, CSc., -2006/, Hakra, Preislera /Ing. Jaroslav Preisler, CSc./.
Na VR AF habilitace Čumlivský /Doc. Dr. techn. Ing. Bora Čumlivski, CSc., *1918-2008/, Koula /Doc. Dr. techn. Ing. Václav Koula, DrSc., *1915-1986/, Štráfelda /Prof. Ing. Jan Štráfelda, CSc., *1927/, Velich /Prof. Ing. Jiří Velich, DrSc./, Duffek /Prof. Ing. Josef Duffek, CSc., *1932/, Hubáček /Prof. Ing. Jaromír Hubáček, CSc./, Trojna, J. B. Novák, Bartoš /Prof. Ing. Jaroslav Bartoš, CSc., *1924-2014/, Podhorský /Prof. RNDr. Miloslav Podhorský, CSc./, Zázvorka /Doc. Ing. Zázvorka, *1905/, Leitgeb /Prof. Ing. Svatopluk Leitgeb, CSc./, Sovová /Doc. RNDr. Adolfína Sovová, CSc., *1918/, Hladký /Prof. Ing. Jaroslav Hladký, CSc./ (zootechnik), Kováčík /Prof. Ing. Anton Kováčik, DrSc., *1928-2008/ (šlechtění).
Rektorát se začal stěhovat do Suchdola.
Blahopřání rektorovi /akad. Karel Kudrna/ k 40. narozeninám.
Přípravný výbor pro mezinárodní půdoznalecký kongres (MPK) 1965.

U vedoucího zemoddělu Havelky zřízení Ústavu pedologického (a výživy rostlin), delimitace aparatury z likvidovaného pracoviště Kašpara.
Kongres MPS v Bukurešti.
V televizi vystoupení s Jonášem /Prof. Ing. František Jonáš, DrSc./ a Damaškou /Ing. Jaromír Damaška, CSc., *1928-2007/ o VIII. půdoznaleckém kongresu.
Pro Sb. celkové hodnocení VIII. Kongresu MPS.
Zemřel Najmr /Dr. techn. Ing. Stanislav Najmr, *1898/.
V Č. Budějovicích habilitace Bicana a MVDr. Zudy /Doc. MVDr. Jaroslav Zuda, CSc., *1907-1986/.

Výpis z deníku z roku 1964 - viz modrý odkaz:

 

Rektorát se 20.4.1964 začal stěhovat do Suchdola:
(z archivu VŠZ)

 

 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.