DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

rok 1968 - divoký rok‚ moje 70-té naroz.

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci rok 1968 - divoký rok‚ moje 70-té narozeniny

Pozn.: Ve svých denících uváděl prof. Kosil u jmen většinou pouze příjmení. Na úvodních stránkách jednotlivých sekcí jsou u osob, jejichž údaje šly v různých zdrojích dohledat, uvedena celá jména s nejvyššími dosaženými tituly, aby nedošlo k záměně. Všem ostatním se omlouváme.Kandidatury: Barica, Kulíková, Novozámský, Mareček /Prof. Ing. Jiří Mareček, CSc., *1930/, Slepička, Pešák /Ing. Miloš Pešák, CSc./, Vaněk /Prof. Ing. Václav Vaněk, CSc./, Nováková /RNDr. Jitka Nováková, CSc./, Tomášek /RNDr. Milan Tomášek, CSc., *1933-2006/, Zuska /Ing. Václav Zuska, CSc./, Polach, Lišťanská, Kikuc, Pěnkava, Novotný, Fídler /Prof. Ing. Jiří Fídler, CSc., *1931/, Zuna /Doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc., *1935/.
Habilitace: Petrov, Chroust /Doc. Ing. Miloslav Chroust, CSc., *1928/, Rais, Kolář, Votoupal /Prof. Ing. Bohumil Votoupal, *1924-1998/, Hojdar, Hlaváček, Fuciman, Knop /Prof. Ing. Karel Knop, DrSc., *1932-1985/, O. Petr
.
Doktorát: Babička, doktorát Pasák /Doc. Ing. Vlastimil Pasák, DrSc., *1924/ zatím odložen.
Schválení řádné profesury: Sova /Prof. MVDr. Zdeněk Sova, DrSc., *1924-1998/, Hovorka Prof. Ing. František Hovorka, DrSc., *1917/, Habr /Prof. Ing. Jaroslav Habr, DrSc./ a mř. prof. Veselý (VLÚ).
Vančurová 60., Stuchlík 60., Kunz /Prof. Dr. techn. Ing. Emil Kunz, DrSc., *1898/ 70. narozeniny.
Z LP Bratislava Ústav pôdoznalectva a výživy rastlín.
Kandidátka hlavního výboru Společnosti pro vědy zemědělské, lesnické, veterinární a potravinářské (SVZLVP) - ustavující shromáždění.
Sympozium sekce půdoznalecké k mým 70. narozeninám.
Ustavující valné shromáždění slovenské SVZLVP.
V Liběchově kolegium Teoretických základů zemědělství při ČSAV.
ČSAV mi udělila stříbrnou medaili za zásluhy o vědu a lidstvo.
Generální stávka proti okupaci.
Interní aspirantura Kozáka /Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h.c./.
Řechka /Prof. Dr. Ing. Josef Řechka, DrSc., *1887-1972/ - Řád práce.
V Brně zasedání Ústředí zemědělského a potravinářského výzkumu (ÚZPV) k 200. výročí začátku zemědělského výzkumu.
Rezoluce ze zasedání ÚV KSČ - opět ve starém nezáživném stylu.

Výpis z deníku z roku 1968 - viz modrý odkaz:

16.6.1968 - 70. narozeniny profesora Kosila (foto ze soukromého archivu):

Na fotografiích:

prof. Dr. Ing, Vladimír Kosil, DrSc. (toho času vedoucí katedry půdoznalství AF VŠZ),

                               

 

 

  

 

  prof. Dr. Ing. Emil Kunz, DrSc. (v tom čase 3. rektor VŠZ),

 

paní Marie Kosilová,

prof. Ing. arch. Miroslav Hučko, CSc. (v tom čase vedoucí
katedry staveb a konstrukcí AF VŠZ)Seznam kateder VŠZ a jejich vedoucích (1968) (z archivu profesora Kosila)


Rektorátní katedry:

katedra tělesné výchovy

Doc. Slavoj Titl, CSc.

vojenské přípravy

plk. Ing. Václav Čeřenský

pedagogiky

Ing. Josef Čvančara

            Kabinet didaktické techniky

            Ing. Josef Palán, CSc.

 

Agronomická fakulta:

katedra botaniky

prof. RNDr. Bohumil Jílek

biofyziky a fyziologie rostlin

Doc. Ing. Vladimír Segeťa

genetiky a šlechtění rostlin

Doc. Ing. Josef Vlk, CSc.

ochrany rostlin

Doc. Ing. Jaroslav Bartoš, CSc.

chemie

Doc. Ing. Jaromír Hubáček, CSc.

            Centrální chemická laboratoř

            Ing. Jiří Tulach

pícninářství

Prof. Dr. Ing. Vladimír Regál, DrSc.

půdoznalství

Prof. Dr. Ing. Vladimír Kosil, DrSc.

rostlinné výroby

Prof. Ing. Václav Rybáček, CSc.

zahradnictví

Doc. Ing. Josef Duffek, CSc.

základní agrotechniky a agrometeorologie

Prof. Ing. Karel Kudrna, DrSc.

agrochemie a výživy rostlin

Prof. Ing. František Duchoň, DrSc.

fyziologie hospodářských zvířat

Prof. MVDr. Zdeněk Sova, DrSc.

chovu prasat

Prof. Ing. František Hovorka, DrSc.

drůbeže a kožešinových zvířat

Doc. Ing. Jan Rous, CSc.

obecné zootechniky

Doc. Ing. Jaroslav Hladký, CSc.

mikrobiologie

Prof. Dr. Ing. Václav Káš, DrSc.

zoologie

Doc. RNDr. Jaroslav Bejšovec, CSc.

skotu a mlékařství

Prof. Dr. Ing. Josef Šmerha, DrSc.

geologie a mechaniky zemin

Prof. Dr. Ing. Jan Stejskal, DrSc.

lesnicko-technická

Doc. Ing. Václav Veselý, CSc.

meliorací

Prof. Dr. Ing. Jan Hrůza, CSc.

staveb a konstrukcí

Prof. Ing. arch. Miroslav Hučko, CSc.

            Vývojový a experimentální ateliér

            (Ing. Vladimír Jirásko)

 

veterinárních disciplín

Prof. MVDr. Vladimír Komárek, CSc.

výživy a krmení hospodářských zvířat

Doc. Ing. Otto Kacerovský, CSc.

základů vodního hospodářství

Doc. Ing. Jaromír Němec, CSc.

            (zástupce Doc. Ing. Miloslav Moudrý, CSc.)

 

Provozně ekonomická fakulta Praha:

katedra zemědělské ekonomiky

Prof. Ing. Jaroslav Píč, CSc.

organizace zemědělských podniků a teorie řízení

Doc. Ing. Vladimír Pilíšek, CSc.

            ústav řízení zemědělství

            Doc. Ing. Vladimír Pilíšek. CSc.

organizace pracovních procesů

Prof. Ing. Lubomír Vrba, CSc.

účetní evidence a financování

Prof. Ing. Jiří Pišvejc, CSc.

statistiky a biometriky

Prof. Dr. Ing. Václav Myslivec, CSc.

matematického programování

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Habr

politické ekonomie

Ing. Jaroslav Mach, CSc.

marxistické filosofie

Doc. PhDr. Zdeněk Pátek, CSc.

vědeckého komunismu

Doc. Miloš Beneš, CSc.

sociologie a historie venkova

Prof. Dr. Jan Tauber

slovanských jazyků

Doc. Dr. Vladimír Brand

neslovanských jazyků

Doc. Dr. Lubomír Drozd, CSc.

práva

Doc. Dr. Pavel Vokatý

 

Institut tropického a subtropického zemědělství

Doc. MVDr. Jaroslav Červenka

Výpočetní ústav

Ing Jan Dýcka, CSc.

 

Mechanizační fakulta:

katedra matematiky

Doc. Dr. Jaroslav Růžička

fyziky

Doc. Ing. Radoš Řezníček, CSc.

mechaniky a strojnictví

Prof. Dr. Ing. Antonín Pěkný

elektrizace a automatizace

Doc. Ing. Václav Černý, CSc.

vnitropodnikové mechanizace

Doc. Ing. Bohumil Krupička, CSc.

zemědělských strojů

Doc. Ing. Miroslav Thér, CSc.

traktorů a automobilů

Doc. Ing. Oldřich Petr, CSc.

            Učiliště pro výcvik motorových vozidel

            (Ing. Jaroslav Král)

materiálu a technologie

Doc. Ing. Jindřich Hrubý, CSc.

            Ústřední vývojové dílny

            (Ing. Karel Hejkal)

opravárenství

Prof. Ing. František Korous

využití strojně traktorového parku

Ing. Václav Mašek, CSc.

 

Provozně ekonomická fakulta v Českých Budějovicích:

katedra biologie

Doc. RNDr. Růžena Vančurová

chemie

Doc. Jaroslav Bican, CSc.

rostlinné výroby

Ing. Josef Zvára, CSc.

základní agrotechniky

Ing. Jan Nedorost, CSc.

matematiky a matematicko statistických metod

Doc. Milada Švábová

zemědělské ekonomiky

Doc. Ing. Ján Štefko, CSc.

obecné zootechniky, výživy a krmení hospodářských zvířat

Prof. Dr. Ing. Karel Koubek, DrSc.

speciální zootechniky

Ing. Václav Vrchota

zemědělské techniky

Ing. Josef Svatoš

organizace a řízení socialistických zemědělských podniků

Prof. Ing. Jaroslav Neumann, CSc.

veterinárních disciplín

Doc. MVDr. Jaroslav Zuda, CSc.

marxismu-leninismu

Doc. Milan Vondruška

jazyků

Milena Bicanová

pobočka vojenské katedry VŠZ

pplk. Jaroslav Korbel

tělesné výchovy

prom. ped. Ivo Kala

Výpočtové středisko

Ing. Vlastimil Trčka

Pícninářský ústav Kaplice

Doc. Ing. Antonín Klesnil

 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.