DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

Prof. Kosil Vladimír- oponent a školitel

Prof. Kosil Vladimír - oponent a školitel - nepublikované posudky
(z Jurčova archivu Kosilových písemností)Pozornost zasluhují zejména  nepublikované posudky mnohých kandidátských a doktorských dizertačních prací, docentur a profesur.
Z 280 obhajob kandidatur (v průběhu čtvrt století 1952 až 1977) mi bylo dopřáno účastnit se asi na dvou stech, a to u mnohých od přijímacích pohovorů, podílu na jednotlivých předepsaných zkouškách, na odborném aspirantském minimu, až po obhajobu kandidátských dizertačních prací jako oponent, předseda komise nebo její člen, včetně následných besed. U většiny z nich mi připadlo školitelství převážně na agronomické fakultě (AF) - rovněž s průběžnými i závěrečným posudkem.


Do roku 1957 se např. jednalo o Foltýna, Vyskota (VŠZL Brno), Kudrnu, Němce, Titla (KTV), Kutílka (SF ČVUT), Kropáčovou, Dvořáka (VÚ Podbaba), Holuba, Hovorku, Hladkého, B.Nováka (VÚRV), Kovačíka, Segeťu, Troníčkovou, Prugara, Neuberga (všichni VÚRV), Krontoráda (VŠZL Brno), Kalouse, Marka, dále Benetina a Petrova (Bratislava) a Kratochvíla.
V r. 1957 to byl Němeček (VÚRV), Jonáš (VÚM), Neubauer (MF) a Flám.
Za rok 1958 připomínám kandidatury Soukupa, J. Petra, Koníčka a Lhotského (VÚM), Jankovského, Špirka, Krilka (všichni PEF) a Sirového (VÚRV).
V roce 1960 to byl Koníček, Lhotský, Haken (VÚM), Havlíček (MF), Neumann (PEF), Jurča, dále Černý, Dlabola, Kropáč, Zemánek (VÚRV).
V lednu 1961 je to Sobotka, pak Fábry, Kvěch, Palán, Tesař, Kubista a v listopadu Hron.
Rok 1962 začínal Válek (VÚM), pak Masaryk z Nitry, dále Hubáček, Trojna, Drbal, Štráfelda, Holovlaský, Velich, dále Malý a Kozel (VÚM), Jurčík (VŠZL Brno), Facek, Glet a Hrnčiar (VÚRV).
Bohatý na obhajoby kandidátských dizertačních prací byl také rok 1963: Brunclík, Duffek, Červinka, Kešner, Rous, Fric, Bartoš, pak Čabart a Patejdl z VÚM.
Za rok 1964 mám zapsánu obhajobu 17 kandidátů, mezi nimi Vodáka, Zeleného, Štefla, J. B. Nováka, Kraslové, Svobody, Coufala, Preislera, Hakra, Podhorského, Zázvorky, Leitgeba, Sovové, z PEF Č. B. Vlasáka, Šatavy, Bicana
a z roku 1965 Červenky, Votoupala, Švábové a Chábery z Č. B., z LF E. Václava, z VÚM Stehlíka, z ÚKZÚZ Němce, dále Sotákové a Pevného z VŠP Nitra, Knopa, pak Hamatové, Venta, Duška, Vlčka (VÚRV), z VÚM Pasáka, Šimka, Uličného, Špičky, Zelenky z VÚCh aj.
Z 13 kandidatur z r. 1966 to jsou z naší školy Švachula, Kohout, Žáček, Hučko, Šíbl a Kovář, Bican a Nedorost (PEF Č. B.), Košťálík z Nitry, Šútor z Bratislavy a další.
Z bohatého na kandidatury roku 1967 (celkem 30) připomínám obhajoby
Hojdara, z VÚRV Škardy, Pirkla a Srpa, z Č. B. Chábery, z VÚM Součka, z VŠZL Brno Peši a Klima, Andrta z VÚZT, Javorského z ÚKZÚZ, Vally, Brabcové z Nitry, Komára z Bratislavy, Bendy (ředit. ÚVSH), Kratochvíla a Filipa, dále Čumakova, Löbla, Kořenského, Apfelthalera, Tomáška a Zusky z ÚVÚRV, z VÚLHM Langkramera.
V r. 1968 obhájili kandidátskou dizertační práci Slepička, Kulíková, Novozámský (z ÚVÚRV), Pešák z ÚKZÚZ, Mareček, Vaněk, Nováková, Fídler, Zuna, dále Kikuc z LP Bratislava a další.
V r. 1969 se k nim připojili Kindlman, Šlechta a Strada (Č. B.), Čermák, Hudcová, Knotková a Vilímovská z ÚVÚRV, Čížek, Slavík, Vr. Novák a Škoda aj.,
v r. 1970 Makušová, z VÚObiln. Škopík, Janeček z VÚM a Harbulák, v r. 1971 Sojka z PF Nitra, Kulich a Hanes z VŠP v Nitře.
V r. 1972 jsem se podílel na obhajobách kandidatur Equaba a Abida, Damašky, P. Nováka, Mouchové, Petříkové a Hrdličky z VÚRV, Matousche a z Č. B. Zvárové,
v r. 1973 Klabzuby, z ÚVÚRV Voplakala a Štikové a z Žatce z VÚChm. Bureše.
V r. 1974 obhájili CSc. Kozák, Dvažďák /?/ z ÚEB, z ESPZP Kalenda, Riník (Michalovce), Štranc (Žatec), Jambor, Štok z ÚKZÚZ, Zavřel z KV KSČ Ústí n. L., Jůza (st.st. Šumava) a z PEF Č. B. Vondrys.
R. 1975 zahájil Rubai a Kalach, z Nitry Mocik, z VÚM Podlešáková a Shrbená a z OZS Domažlice Jan Hinterholzinger.
Poslední kandidatury, zaznamenané v mém deníku z r. 1976, absolvovali Juráni z VÚPVR z Bratislavy, Ivanková z Nitry, z VÚM Němec, dále Rahman, Váňa a Jabour.

Titul kandidáta věd (CSc.) byl většinou předpokladem pro habilitační řízení. Habilitační komise, jmenovaná VR fakulty, posoudila zpravidla na třech zasedáních uchazečovy předpoklady pro docenturu z příslušného oboru, předloženou habilitační práci a navrhla vhodné oponenty pro její posouzení, kteří byli dotázání, zda oponenturu přijmou. Po obdržení posudků stanovila datum obhajoby docentské disertace, které muselo být veřejně vyhlášeno, podobně jako u kandidatur (Věstník MŠ), jednání bylo otevřené s diskuzí a odpověďmi habilitanta. O výsledcích hlasovali členové Vědecké rady tajným hlasováním. Konečné schválení o udělení hodnosti docenta příslušelo Státnímu výboru pro vysoké školy (SVVŠ) ministerstva školství (podobně u vědeckých hodností a profesur).

Za dvacet let mé přímé účasti na habilitačních řízeních (na některé mne uchazeči zvali jako hosta) bylo ustanoveno 76 docentů (Doc.) Uvádím přehled některých docentur podle jednotlivých let.
1958
Foltýn, Šmerha, 1959 Pavel, Vyskot, Kudrna, 1960 Neumann - mř,.
Píč - mř., 1961 Němec, Titl, Kutílek, 1962 Fábry, Kropáčová, Holub, Hovorka, Dvořák (VÚ Podbaba) a 1963 Jurča, Kvěch, Hron, Drbal, Brunclík, Jonáš (VÚZLM).
Další rok nastartoval úrodnější léta: 1964 Hubáček, Trojna, Štráfelda, Velich, Duffek, Bartoš, Hladký, J. B. Novák, z VÚRV. B. Novák a Kovačík. 1965 J. Petr, Fric, Vlk, z Č. B. Vrchota, Sotáková z VŠP Nitra. 1966 Štefl, Kalous, Marek, Bechyně, Průša (Č. B.), Košťálik (VŠP Nitra), Krontorád (LF Brno), z VÚRV Segeťa, Troníčková, Flíček.
Následovaly dva hubenější roky: 1967 Kratochvíl, Votoupal a Chábera z Č. B., z VÚRV Prugar. 1968 Kolář (Č. B.) a Hojdar (veř. rozpravou).
V r. 1969 se habilitovali Kraslová, Švachula, Kohout, Volf, Bumerle, Koníček z VÚM a Žďárský z VŠCHT. V r. 1970 Fídler, 1971 Bican (Č. B.), 1973 Benda (ředitel VÚSH), 1974 V. Svoboda, 1975 Coufal, Valla.

Žádosti o profesorské řízení předcházelo zpravidla získání vědecké hodnosti doktora věd (DrSc.). Někteří vědecko-pedagogičtí pracovníci byli jmenováni doktory věd v r. 1956 (mezi nimi i já).
V létech 1957 až 1977 jsem se podílel na doktorském řízení 24 doktorandů.
V roce 1957
to byl Duchoň, 1959 Stejskal a Pelíšek, 1962 Foltýn, Vyskot, Korf, v 1964 B. Novák, v 1965 fytofarmaceut Koula, 1966 Kudrna a Kutílek, 1967 Válek, Boďa (poverenik), Benetín, Neuberg, 1968 Babička (ČAZ), Myslivec, Zachar, 1969 Pavel, 1970 Petrov (Bratislava), 1973 Jonáš, Jurča, 1975 Šály, Hraško a v r. 1977 Němeček (moje poslední oponentura).
Někteří učitelé bez DrSc. byli jmenováni
mř. profesory (mř. prof.) - 1961 Kostroň, 1967 Fábry, Hron, 1969 Šály (DrSc. VŠLD Zvolen) a 1971 Jurča.

Řádnými profesory (Prof.) byli jmenováni 1957 Smolák, 1962 Duchoň, 1963 Krblich, Koubek (Č. B.), 1965 Kudrna, Regál, Blattný, 1967 Landovský, 1968 Hovorka, Sova, 1973 Zachar a 1976 Jurča, Ledl.

Při vydání mých posudků předložených pro řízení uvedených vědecko-pedagogických hodností v celku by vznikla kniha v rozsahu nejméně 2000 stran a to by byla publikace! Je to až neuvěřitelné, kolik energie bylo třeba do této činnosti vložit. Většinou jsem si prohlédl práci, prostudoval a připravoval koncepty posudku, pak je korigoval, přepsal na stroji a často i doručoval adresátům. Většinou to byla práce pohodová, věřím, že i užitečná, často doprovázená konzultacemi zejména k mým připomínkám, někdy i opakovaných. Nejvíce starostí mi dělalo zamítavé stanovisko, jehož správnost jsem si často zvažoval. Pokud máte pocit, že jsem byl příliš náročný, tak se omlouvám. Vždy jsem se snažil o objektivní posouzení zájmové problematiky. K tomu lze započítat stovky posudků pro příspěvky do Rostlinné výroby a některé další redakce, redaktorství učebnic, řady knih - včetně příspěvků do nich - aj.

Tím končím stať „ Publikace“ a přeji vám mnoho úspěchů i v této činnosti - jak v domácích, tak v zahraničních sdělovacích prostředcích. Neméně podstatná je také realizace získaných poznatků v zemědělské praxi ve prospěch jejího nekonfliktního rozvoje, zachovávajícího šance i pro následné generace.

 

 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.