DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

rok 1961 - koordinátorem KPP

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci rok 1961 - koordinátorem komplexního průzkumu půd (KPP)

Pozn.: Ve svých denících uváděl prof. Kosil u jmen většinou pouze příjmení. Na úvodních stránkách jednotlivých sekcí jsou u osob, jejichž údaje šly v různých zdrojích dohledat, uvedena celá jména s nejvyššími dosaženými tituly, aby nedošlo k záměně. Všem ostatním se omlouváme.Revize akčního plánu.
Kandidatura Sobotky /Ing. Alois Sobotka, CSc., *1911/ (ředitel VÚM).
Zástupcem ČSAZV v ústřední komisi KPP, koordinátorem KPP.
Fábry /Prof. Ing. Andrej Fábry, DrSc., *1919-2010/ obhájil kandidaturu - odletěl do Etiopie.
Plnění harmonogramu KPP.
1. schůze Ústřední komise pro KPP v ČSSR (řídil náměstek MZ Šilhavý).
Kandidatura Kvěcha /Prof. Ing. Otomar Kvěch, CSc./.
Čtyřleté studium pracovníků MZ.
Dokončen referát o KPP pro Klečku /akademik Prof. Ing. Antonín Klečka, DrSc., *1899-1986/.
Ve Slovanském domě celostátní konference o KPP.
První astronaut Jurij Gagarin.
Na Státním výboru pro vysoké školy (SVVŠ) jmenování Kostroně /Prof. Ing. Ladislav Kostroň/ zástupcem profesora,
Neumann /Prof. Ing. Jaroslav Neumann, CSc./ a Píč /Prof. Ing. Jaroslav Píč, DrSc., *1927-2010/ zástupci docentů.
Rozmnožení metodik pro KPP.
Vědecká konference AF (předsedal sekci výroby rostlinné).
Habilitace Němce /Prof. Ing. Jaromír Němec, CSc., *1926-2010/.
Po úrazu zemřel prof. Kroulík /Prof. Dr. techn. Ing. Alois Kroulík, DrSc., *1888/.
Studium habilitační práce Kutílka /Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc., *1927-2016/.
Titlova /Doc. PhDr. Slavoj Titl, CSc., *1921/ habilitace.
Kontrola KPP na o. Louny a Olomouc.
Zpráva pro předsednictvo ČSAZV a kolegium ministra o KPP.
Dokončena přednáška pro Maďarsko - odjezd, pobyt 14 dní.
Pohřeb prof. Laxy /Prof. Dr. techn. Ing. Otakar Laxa, *1874/.
Habilitační řízení Kutílek.
Klečkovi dána zpráva o KPP pro MZ k podpisu.
V Brně schůze oborové komise Státního výboru pro vysoké školy (SVVŠ).
Profesura Mezery /Prof. Dr. techn. Ing. Alois Mezera, DrSc., *1911-1994/.
Kandidatury Tesaře /Doc. Ing. Stanislav Tesař, CSc., *1927/, Kubisty /Doc. Ing. Karel Kubista, CSc., *1927/, Hrona /Prof. Ing. František Hron, DrSc., *1921-2006/, RNDr. Kozové (VÚRV).

Mezinárodní půdoznalecká konference.
Zpráva o náhlém úmrtí - Hroššo /Ing. František Hroššo, *1918/.
 

Výpis z deníku z roku 1961 - viz modrý odkaz:

 

 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.