DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

rok 1965 - stěhování VŠZ do Suchdola

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci rok 1965 - stěhování VŠZ do Suchdola

Pozn.: Ve svých denících uváděl prof. Kosil u jmen většinou pouze příjmení. Na úvodních stránkách jednotlivých sekcí jsou u osob, jejichž údaje šly v různých zdrojích dohledat, uvedena celá jména s nejvyššími dosaženými tituly, aby nedošlo k záměně. Všem ostatním se omlouváme.Nový VŠ zákon.
Nová vyhláška o udělování vědeckých hodností.
Publikace komplexního průzkumu půd (KPP) o. Hradec Králové.
Na vědecké radě (VR) VŠZ doporučeno jmenovat zástupcem profesora Kudrnu /akademik Prof. Ing. Karel Kudrna, DrSc., *1924-2014/, Regála /Prof. Dr. techn. Ing. Vladimír Regál, DrSc., *1924/, Neumanna /Prof. Ing. Jaroslav Neumann, CSc./ a Konráda /Prof. MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc., *1926-2010/.
Předání materiálů KPP o. Jičín.
V Českých Budějovicích habilitace Červenky /Doc. Ing. Jan Červenka, CSc., *1924-1968/, Votoupala /Prof. Ing. Bohumil Votoupal, *1924-1998/, Švábové, Chábery.
Zázvorka docentem /Doc. Ing. Zázvorka, *1905/.
Obhajoba kandidatur Stehlíka /Ing. Karel Stehlík, CSc., *1928-2011/, Němce /Prof. Ing. Jaromír Němec, CSc., *1926-2010/ (ÚKZÚZ), Kraslové /Doc. Ing. Jana Kraslová, CSc./, Sotákové /Prof. Ing. Soňa Sotáková, DrSc., *1930/, Knopa /Prof. Ing. Karel Knop, DrSc., *1932-1985/, Pevného, Uličného, Petrika, Špiříka.
Na VŠZ habilitace Václava /Prof. Ing. Erich Václav, DrSc./, Vlka, Martince (vodohospodářský ústav), V. Černého /Doc. Ing. Vladimír Černý, CSc./, Zemánka, Hamatové, Sotákové, Frice /Prof. Ing. Václav Fric, DrSc./, Petra /Prof. Ing. Jiří Petr, DrSc./, Venta, Duška /Doc. Ing. Jaromír Dušek, DrSc., *1926-2001/ (koně), Vlčka (zelenina) a Pasáka (VÚM).
Obhajoba doktorátu Kouby /Prof. MVDr. Václav Kouba, DrSc., *1929/, Kouly,
Blattný profesorem /Prof. Dr. techn. Ing. Ctibor Blattný, DrSc., *1897-1978/.
V Liblicích konference o mikroelementech.
Člen u SZZ na AF (předseda Scholz /Prof. Dr. techn. Ing. Jaromír Scholz, *1905-1997/).
Pokyny pro stěhování do Suchdola.
Zemřel Krblich /Prof. Dr. techn. Ing. Jan Krblich, *1911/.
Referát o Kopeckém /Prof. Ing. Josef Kopecký, *1865-1935/ pro mezinárodní půdoznaleckou konferenci (MPK).
Prohlídka místností v Suchdole, odvoz věcí, začal tam pracovat.
Habilitace Vrchoty (zoo), v Č. Budějovicích Hosmana /Doc. Ing. Ladislav Hosman, CSc., *1926-1973/.
Kandidatury Šimek, Strnad, Zelenka /Prof. Dr. techn. Ing Stanislav Zelenka, *1913-1982/ .
Recenze Válkovy /Doc. Dr. techn. Ing. Zdeněk Válek, DrSc., *1897-1986/ knihy pro RV.
MPK - zahájení Novákem /akademik Prof. Dr. techn. Ing. Václav Novák, DrSc., *1888-1967/, referáty podle programu.
Prohlídka MUDr. Reinišem, doporučil podrobnější vyšetření hlavně srdce a ledvin. Žádost o lázeňskou léčbu.
Sympozium o biominerálních hnojivech.
Závěrečná zpráva (ZZ) komplexního průzkumu půd (KPP) o. Rakovník, Uherské Hradiště, Opava, Pardubice, Mělník.
27.11. V nové aule slavnostní shromáždění VŠZ k zahájení provozu nové školy
(zahájení náměstek ministra školství Hučko /Prof. Ing. arch. Miroslav Hučko, CSc./, projev rektora Kudrny a ministra školství Hájka /Prof. Jiří Hájek, *1913-1993/).

 

Výpis z deníku z roku 1965 - viz modrý odkaz:

Kompletní přestěhování VŠZ z Dejvic do Suchdola:

 

 

 

27.11.1965 v aule slavnostní shromáždění VŠZ k zahájení provozu nové školy:

(fotografie jsou z archivu VŠZ)

 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.