DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

rok 1969 - instalace VRA2

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci rok 1969 - instalace VRA2 (automatického analyzátoru)

Pozn.: Ve svých denících uváděl prof. Kosil u jmen většinou pouze příjmení. Na úvodních stránkách jednotlivých sekcí jsou u osob, jejichž údaje šly v různých zdrojích dohledat, uvedena celá jména s nejvyššími dosaženými tituly, aby nedošlo k záměně. Všem ostatním se omlouváme.Obhajoby kandidatur u komise Hrůzy /Prof. Dr. techn. Ing. Jan Hrůza, CSc., *1906-1972/: Hrádek /Prof. Ing. František Hrádek, DrSc., *1940-2005/, Knížek,
obhajoba kandidatur Ruzyně: Brom, Bezděk /Ing. Vladimír Bezděk, CSc., *1927-2003/, Šilar,
obhajoby kandidatur VŠZ: Pekárek, Kindlmann,

obhajoba kandid. ve VÚM: Bretfeld /Ing. Zdeněk Bretfeld, CSc., *1923-2009/ (oponent),
obhajoba kandid. v Brně: Gábriš (oponent), v Ruzyni: Čermák, Hudcová, Knotková,
obhajoba kandid. Vr. Novák, Beran /Ing. Zdeněk Beran, CSc., *1929/, Veselý /Doc. Ing. Dáša Veselý, DrSc., *1933/, Škoda /Prof. Ing. Vítězslav Škoda, CSc./, Strada (od Bicana), Ruzyně: Vilímovská, Fulajtár /Ing. Emil Fulajtár, CSc., *1932/, na VŠZ Mutínský, u komise Hrůzy: Švihla /Doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc., *1931/, VÚM ing. Jařabáč /Ing. Milan Jařabáč, CSc., *1930/, Šlechta, Slavík, Čížek, Mrázková (SF ČVUT).
Habilitace: Zvára /Prof. Ing. Josef Zvára, CSc., *1932-2011/, Beneš /Doc. Ing. Stanislav Beneš, CSc./, Koudela /Prof. MVDr. Karel Koudela, DrSc./, Volf /Prof. Ing. František Volf, DrSc./, Kraslová, Švachula /Prof. Ing. Vladimír Švachula, DrSc., *1930/, Kohout /Prof. Ing. Václav Kohout, DrSc., *1934/, Žďárský (z VŠCHT), Koníček /Prof. Ing. Rudolf Koníček, CSc., *1920-2012/, Koubík, Hintnaus (MVDr. Č.B.), Bumerle (VLÚ).
Doktorát: Myslivec /Prof. Dr. techn. Ing. Václav Myslivec/, Zachar /Prof. Ing. Dušan Zachar, DrSc., *1926-2014/, Pavel /Prof. Dr. techn. Ing. Lubomír Pavel, DrSc., *1927-1989/.
Mř. prof. Šály /Prof. Ing. Rudolf Šály, DrSc., *1927-2018/, návrh na profesuru Pavla a na mř. profesuru Bartoše /Prof. Ing. Jaroslav Bartoš, CSc, *1924-2014/.
Zřízení ČSAZV.
Hendrych slíbil nákup automatického analyzátoru VRA2.
Smrt Jana Palacha (proti vstupu vojsk SSSR).
Kolegium Teoretic. základů zemědělství (TZZ) - Klečkův /akademik Prof. Ing. Antonín Klečka, DrSc., *1899-1986/ projev k 70. Káše /Prof. Ing. Václav Káš, *1899-1978/, sympozium.

Plenární schůze půdoznalecké sekce SŠPVZ.
Anketa ROH k volbě akademických funkcionářů.
Protisovětská demonstrace (po dvou vítězstvích v hokeji nad SSSR).
Studentská stávka - nesouhlas rektora, CZV KSČ i ZV ROH.
Odstoupil Alexandr Dubček, zvolen Gustáv Husák.
Volby akademických funkcionářů školy: rektor Kunz /Prof. Dr. techn. Ing. Emil Kunz, DrSc./ neprošel, zvoleni prorektoři (Píč /Prof. Ing. Jaroslav Píč, DrSc., *1927-2010/, Korf /Prof. Dr. techn. Ing. Václav Korf, DrSc., *1907-1985/, Řezníček /Prof. Ing. Radoš Řezníček, DrSc., *1928-2013/, Bartoš /Prof. Ing. Jaroslav Bartoš, CSc., *1924-2014/, Novák /Prof. Dr. Ing. arch. Viktor Novák/).
VR VŠZ - rektor Kunz ve dvou kolech neprošel, návrh Káše. AF: děkan Hron /Prof. Ing. František Hron, DrSc., *1921-2006/, proděkani Hubáček /Prof. Ing. Jaromír Hubáček, CSc./, Kratochvíl /Prof. Ing. Lumír Kratochvíl, DrSc., *1927-1997/, Fric /Prof. Ing. Václav Fric, DrSc./, Brunclík /Doc. RNDr. Oldřich Brunclík, CSc., *1922-2016/. PEF v Českých Budějovicích: Neumann /Prof. Ing. Jaroslav Neumann, CSc./, Votoupal /Prof. Ing. Bohumil Votoupal, *1924-1998/, Klesnil /Prof. Ing. Antonín Klesnil, CSc./. Volby rektora.
V Č. Budějovicích státní závěrečné zkoušky (SZZ) fyto (celkem 30).
Návrh na dopisujícího člena ČSAV (na podzim zvolen).
Materiály z Ústavu vědeckých soustav hospodaření (ÚVSH) o využití KPP.
V I. odboru odhlasováno zachování Expediční skupiny.
Přistání amerických kosmonautů na Měsíci.
Od 6.8. Konstantinovy lázně.
V Litomyšli rozsáhlé výlety a procházky.
V Praze: Kamion s vlekem - automatický analyzátor VRA2 (13 beden). Potíže s umístěním, vyřešeno díky Duffkovi /Prof. Ing. Josef Duffek, CSc., *1932/, instalace a uvedení do chodu.
Od rektora Kunze Zlatá medaile VŠZ „Za zásluhy“, v ČSAV zlatá medaile „Za zásluhy o výzkum“.
70. narozeniny Váši /Prof. Dr. techn. Ing. František Váša, DrSc., *1899-1975/.
Dvořákovi předán návrh členů, plán práce a stanov půdoznalecké komise při I. odb. ČSAZV.
Valné shromáždění Čs. SVZLP.
Plán výzkumu katedry na r. 1971 - 1975.
70. narozeniny Klečky - pícninářské sympozium.
Na Zbraslavi slavnostní otevření Výzkumného ústavu meliorací Praha (VÚM).
Závěrečná zpráva o bonitaci na vědecké radě (VR) ústavu půdoznaleckého (ÚP) a v ČSAZV.
23.12. Do Litomyšle.

Výpis z deníku z roku 1969 - viz modrý odkaz:

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.