DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

rok 1962 - nové metodiky KPP

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci rok 1962 - nové metodiky komplexního průzkumu půd (KPP)

Pozn.: Ve svých denících uváděl prof. Kosil u jmen většinou pouze příjmení. Na úvodních stránkách jednotlivých sekcí jsou u osob, jejichž údaje šly v různých zdrojích dohledat, uvedena celá jména s nejvyššími dosaženými tituly, aby nedošlo k záměně. Všem ostatním se omlouváme.



Habilitace Kacerovský /Prof. Ing. Otto Kacerovský, DrSc., *1924/.
Vědecká rada (VR) v Laboratóriu pôdoznalectva. Převzal vědeckou redakci publikace Rozbory pôd.
V Novém Strašecí pedagogický seminář „Výrobní práce“.

Oslava profesury Duchoně /Prof. Dr. techn. Ing. František Duchoň, DrSc., *1897-1975/.
Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Ruzyni (VÚRV) schváleny návrhy ze sekcí - projednávání závěrečných zpráv (Holienka, já, Foltýn /Doc. Ing. Jiří Foltýn, DrSc., *1926-1995/), diskuze o reorganizaci Československé akademie zemědělských věd (ČSAZV).
Zemřel Koťátko /akademik Prof. Dr. techn. Ing. Jiří Koťátko, DrSc., *1899/.

Oslava osmdesátin Smoláka /Prof. PhDr. Jaroslav Smolák, DrSc., *1882-1971/.
Konference VŠZ o dálkovém studiu.
Obhajoba kandidatury Masaryka, Ivaniče (z Nitry), Drbala /Doc. Ing. Jiří Drbal, CSc., *1925-1989/, Štráfeldy /Prof. Ing. Jan Štráfelda, CSc., *1927/, Holovlaského, Velicha /Prof. Ing. Jiří Velich, DrSc./, Čabarta, Malého, Kozla (VÚM), Beneše /Doc. Ing. Stanislav Beneš, CSc./, Jurčíka, Facka, Gleta /Ing. Oldřich Glet, CSc./, Haragsimové-Neprašové, Válka, Hubáčka /Prof. Ing. Jaromír Hubáček, CSc./, Trojny.
Pedagogický seminář - ref. Galla.

Hodnocení výrobní práce v Novém Strašecí a na Amálii.
Přípravný výbor pro VIII. kongres MPS.
Ve Svratce seminář o vědeckých základech zvyšování úrodnosti půdy.
Dokončení úpravy skript.
Habilitace Kropáčové.
Na VR VŠZ schválení habilitací Dvořáka /Prof. Dr. techn. Ing. Jan Dvořák, CSc., *1924-2006/ a Brandta.
Doktorát Foltýn.

Obhajoba doktorátu Korfa /Prof. Dr. techn. Ing. Václav Korf, DrSc., *1907-1985/.
Předseda státních závěrečných zkoušek (SZZ) na VŠZ Brno.
Nová metodika KPP.
12.10. 1962 zřízení Čs. společnosti půdoznalecké a členství v MPS.

Seminář BÚ ČSAV o huminových kyselinách.
Habilitace Fábry /Prof. Ing. Andrej Fábry, DrSc., *1919-2010/, Brandt.
Zemřel Mařan /Prof. Dr. techn. Ing. Bohuslav Mařan, DrSc., *1898/.

Výběr stipendistů ke studiu na VŠZ v Polsku.
Vědecká konference AF.
Habilitace Holuba /Prof. Ing. Josef Holub, CSc., *1928/ a Hovorky /Prof. Ing. František Hovorka, DrSc., *1917/.
KPP o. Praha-západ.

Výpis z deníku z roku 1962 - viz modrý odkaz:

 

Výstavba budovy rektorátu (za ním stavba budovy provozně ekonomické fakulty):

 

Fotografie ze stavby auly (v pozadí vlevo dívčí kolej A, vpravo část bloku chlapec. kolejí B,C,D):

 

Z výstavby agronomické fakulty (před ní vpravo část budovy provozně ekonomické fakulty):

 

Fotografie výstavby tří propojených budov mechanizační fakulty
(v pozadí vlevo část bloku chlapeckých kolejí B,C,D):

 

Mechanizační fakulta - výstavba dílen:


(fotografie jsou z archivu VŠZ)

 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.