DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

rok 1959 - harmonogram výstavby VŠZ

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci rok 1959 - harmonogram výstavby VŠZ

Pozn.: Ve svých denících uváděl prof. Kosil u jmen většinou pouze příjmení. Na úvodních stránkách jednotlivých sekcí jsou u osob, jejichž údaje šly v různých zdrojích dohledat, uvedena celá jména s nejvyššími dosaženými tituly, aby nedošlo k záměně. Všem ostatním se omlouváme.Plán místností v novostavbě školy v Suchdole.
Vzorový pokoj pro novou kolej v Suchdole.

Záležitost lesnických fakult pro politbyro.
Předsedal státním závěrečným zkouškám (SZZ) v Nitře.
Zvolen předsedou půdoznalecké komise.
Habilitace: Pavel /Prof. Dr. techn. Ing. Lubomír Pavel, DrSc., *1927-1989/, Rybáček /Prof. Ing. Václav Rybáček, CSc., *1920-2003/, Korous /Prof. Ing. František Korous, *1906-1991/, Vyskot /Prof. Ing. Miroslav Vyskot, DrSc., *1924-2009/, Kudrna /akad. Prof. Ing. Karel Kudrna, DrSc., *1924-2014/, Šály /Prof. Ing. Rudolf Šály, DrSc., *1927-2018/,
doktorát Pelíšek /Prof. Ing. Josef Pelíšek, DrSc., *1909-1993/ a Stejskal /Prof. RNDr. Jan Stejskal, DrSc., *1902-1972/.
Prověrka stranické práce na škole (OV KSČ Praha 6) a následná kádrová opatření.
IV. celostátní sjezd JZD.
Společné zasedání státního výboru pro vysoké školy (SVVŠ) a Slovenského výboru pro VŠ.
Posouzení úvodního projektu VŠZ v Suchdole.
V Brně úprava sítě VŠ, zařazení kateder do třech kategorií aj.
Rozbor vědecké práce agronomické a mechanizační fakulty (AF a MF) VŠZ.
Zvolen do ústředního výboru Společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí (SŠPVZ).
Hledání vhodného školního statku, přijata nabídka Lán (prezidentský statek).
Mezinárodní půdoznalecká konference (MPK) říjen 1959.
Harmonogram výstavby školy - ministerstvo školství (MŠ) požaduje ukončení v r. 1964,
projekce a Průmstav v r. 1966.
Prohlídka nových kolejí.
Výjimky ze zákazu přijímání nových sil.
Doškolování zaměstnanců ministerstva zemědělství (MZ).

Výpis z deníku z roku 1959 - viz modrý odkaz:

17.1.1959 manželé Kosilovi s dcerou Helenkou na plese VŠZ v Lucerně
(ze soukromého archivu prof. Kosila)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimořádný kontrolní den na stavbě VŠZ v Suchdole 29.6.1959 - situace je vážná, ale ne beznadějná ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.