DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

VŠZ v časopise Architektura ČSSR 1967

Areál VŠZ v Suchdole po deseti letech od vypsání architektonické soutěže  

  V časopise Architektura ČSSR, ročník 1967, číslo 5
  
je věnováno areálu VŠZ celkem šest stran (str. 271-276)
   textu a doprovodných fotografií.
  
   Tehdy teprve 34-letý architekt ing. Jan Čejka (soutěž vyhrál
   v 25-ti letech) zde uvádí zajímavou faktografii náročného
   uvádění svého vítězného návrhu (z dubna 1958) do reality.

   (na obálce časopisu plastika sochaře M.Hájka v prostoru
   mezi aulou a rektorátem VŠZ v Suchdole)

 

 

 

 

  

   Dokončené budovy VŠZ - stav
   v r.1967:

   1. rektorát
   2. aula
   3. ekonomická fakulta
   4. agronomická fakulta
   5. mechanizační fakulta
   6. dílny
   9. pavilon zeměděl. strojů
  12. koleje
  13. tělocvičny a bazén
  15. menza
  16. garáže a sklady
  19. prodejna

 

 

 

 


 

Citace Jana Pechara z výše zmíněného časopisu:

Prvým krokem v řešení typu rozsáhlého a funkčně samostatného vysokoškolského areálu, které vyústilo v realizaci, byl vítězný návrh Vysoké školy zemědělské v Suchdole u Prahy od J. Čejky. Návrh vyšel z veřejné soutěže v letech 1957 - 58 a byl v této soutěži jediným, který se v urbanismu odpoutal od historizujících schémat a tvarosloví předchozích let. Tato ve své době nesporně cenná vlastnost, která přirozeně dnes nepůsobí s takovou překvapivostí, je však neustále potvrzována konfrontací nového celku s blokem studentských kolejí, které se staly jediným pozůstatkem předchozí zastavovací studie celé oblasti, vypracované ještě v přísně symetrickém a schematickém rozvrhu zastavění.

A co uvádí v témže časopise autor projektu Jan Čejka ?

Obludnou hmotu kolejí lze stěží něčím potlačit a dvě vlny úspor, kterými musel projekt projít, měly za následek i snížení hmoty rektorátu. Naopak hmota agronomické fakulty v pozadí díky složitému strojnímu vybavení na střeše spíše vzrostla. Jen zázrakem byla zachována terasa na střeše rektorátu, která jediná mu ještě pomáhá udržet dominující pozici. Bohužel jako vždycky u nás zůstává terasa stále zamčená, takže její rekreační význam a zajímavá vyhlídka na Prahu z nezvyklé perspektivy zůstávají běžnému studentu utajeny.

Jednotlivé objekty areálu prošly od soutěže k realizaci některými racionalizačními změnami. V oblasti pravdivého výrazu architektury myslím k lepšímu, v oblasti kvality vnitřních prostorů k horšímu. Všechny grandiózní vstupní a rozptylové prostory vzaly za své a řešení bylo redukováno v podstatě na chodby s buňkami na obou stranách. Plné zdi měly být ze spárovaného režného zdiva, zatím co otvory měly být kryty vsazovanými okenními panely včetně parapetů. Jediná panelová okna, která byla realizována podle původní koncepce, jsou na aule v počtu osmi kusů, zatím co ostatních 1 800 kusů bylo vyzdíváno ručně.

V tomto projektu jsem měl vzácnou příležitost navrhnout i vnitřní zařízení. Z tohoto bohužel zůstalo z úsporných důvodů jen torzo. Přestože můj návrh byl založen na standardizaci a zaměnitelnosti jednotlivých prvků v rámci celého areálu a přestože byl proponován v enormní sérii, nebyl považován za sériový a vztahovaly se na něj všechny příslušné daně jako na atypický individuální nábytek. Těch několik kusů, které byly realizovány, se ironií stalo reprezentativním zařízením rektorských a děkanských místností, ač byly myšleny jako standard.

Konstruktivně jsou v areálu dvě zajímavé stavby. Výstavní hala strojů se zavěšenou střechou nad kruhovým půdorysem a aula se zavěšenou střechou nad pravoúhlým půdorysem. Aula dostala ovšem lanovou střechu ex post, neboť už byla ve stavbě a stavební podnik nebyl schopen dodat žádný z alternativně uvažovaných typů vazníků. Ale díky racionálnosti její koncepce výsledek nedopadl zle, ze souboru školních budov je to rozhodně nejzajímavější a nejplastičtější objekt.

Přes všechna nedorozumění a nedobrovolné korekce je zde výsledek - moderně koncipovaný areál s jednotným architektonickým výrazem, který přes svou nedokončenost a dosti dávné datování projektu zapůsobí, jak doufám, na návštěvníka svěžím a soudobým dojmem.

 

 

A pár poznámek na závěr:

Celkový náklad do r. 1967 = 118 891 000 Kčs      (což by v roce 2017 bylo cca 990 220 000 Kč)
Areál byl projektován pro 1.680 posluchačů.

 

Základní údaje hlavních objektů:

      kubatura (m³)         celk. náklad (Kčs)
Rektorát 15 114 4 755 980
Aula 8 549 2 772 500
Ekonomická fakulta 22 046 6 743 700
Agronomická fakulta 52 713 21 373 100
Mechanizační fakulta:    
výukový objekt 33 304 10 439 600
laboratoře a dílny 29 887 8 199 000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled do vstupního prostoru před jedenapadesáti lety (rok 1967) - vlevo je aula, v pozadí v průhledu budovy mechanizační fakulty, uprostřed rektorát, za ním agronomická fakulta, vpravo ekonomická fakulta.

 

Pohled na areál VŠZ z východu - vpředu aula, spojená pergolou s rektorátem, v pozadí fakulta agronomická, vpravo ekonomická fakulta (1967).

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   Budova rektorátu s vyhlídkovou terasou v 7. patře,
   s ní pergolou spojená aula,
   v pozadí blok kolejí, který byl postaven na základě
   původního zastavovacího plánu (foto z r. 1967).

 

 

 

 

 

 

 


 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.