DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Prof. Vladimír Kosil :   Z mých deníků

rok 1975 - rekreace ve St. Splavech

Vítejte na stránce kosil.websnadno.cz v sekci rok 1975 - rekreace ve Starých Splavech

Pozn.: Ve svých denících uváděl prof. Kosil u jmen většinou pouze příjmení. Na úvodních stránkách jednotlivých sekcí jsou u osob, jejichž údaje šly v různých zdrojích dohledat, uvedena celá jména s nejvyššími dosaženými tituly, aby nedošlo k záměně. Všem ostatním se omlouváme.S Klečkou /akademik Prof. Ing. Antonín Klečka, DrSc., *1899-1986/ u Votruby /Ing. Votruba, CSc./ - kontrola školení aspirantů, koncepce výzkumu.
3.3. zemřel Váša  /Prof. Dr. Ing. František Váša, *1899/.
Koncem května rekreace v zotavovně ve Starých Splavech.
Kolegium ČSAV - Rosa o výživě, Kudrna /akad. Prof. Ing. Karel Kudrna, DrSc., *1924-2014/ o plánování a řízení vědy.
Obhajoba kandidatur Roubaie a Kalacha,
habilitace Vally /Doc. RNDr. Miloš Valla, CSc., *1932-2012/ a Coufala /Prof. Ing. Vladimír Coufal, CSc., *1930-2006/.
Dokončen posudek doktorátu Šályho /Prof. Ing. Rudolf Šály, DrSc., *1927-2018/.
Němeček /Prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc., *1928-2013/ přinesl doktorskou práci.
Posudky diplomových prací Valentové, Vopáleckého, Zd. Svobody.
Kandidatury Podlešákové /Ing. Eliška Podlešáková, CSc., *1937/ a Shrbené.
Kandidatura RNDr. Mocik /RNDr. Anton Mocik, CSc., *1943-2009/.
Hlavní výbor Společnosti pro vědy zemědělské, lesnické, veterinární a potravinářské (HV SVZLVP) - moje 77. narozeniny.
Posudky ZZ Lhotský /Ing. Jiří Lhotský, DrSc., *1927-2012/, doktorátu Hraška /Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc., *1931/.
Léto v Litomyšli.
24.9. S Jurčou /Prof. Ing. Vladimír Jurča, DrSc., *1928/ a Pavlem /Prof. Dr. Ing. Lubomír Pavel, DrSc., *1927-1989/ v Brně u Vaculíka /Prof. Ing. Rudolf Vaculík, DrSc., *1927-2003/, ráno v Bratislavě - doktorát Hraška.
ZZ Škopkové, Beneše /Ing. Stanislav Beneš, CSc./, Guspána.
Kandidatura Hinterholzingera /Ing. Jan Hinterholzinger, CSc., *1942/.
Recenze „Ochrany krajiny“.
Vaněk, Říčařová - meliorace písčitých půd popílkem.
Posudky syntetických zpráv Němečka, Sirového /Ing. Vladimír Sirový, CSc./, Damašky /Ing. Jaromír Damaška, CSc., *1928-2007/, B. Nováka /Doc. Dr. techn. Ing. Bohumír Novák, DrSc., *1924-1995/.
Posudek o bonitaci o. Praha-západ.
Pohřeb Duchoně /Prof. Ing. František Duchoň, DrSc., *1897/.
Kolegium ČSAV - jmenování nových členů korespondentů /návrh/.
Hlavní výzkumný úkol (VÚ) katedry.
Recenze skript Kešnera /Doc. Ing. Bohuslav Kešner, CSc., Agrometeorologie, 1. vyd. 1977/.
V Ruzyni program výzkumu na r. 1976-1980.

 

 

Výpis z deníku z roku 1975 - viz modrý odkaz:

Katedra půdoznalství - fotografie z roku 1975:

 

Ing. Světlana Krištoufková, technik katedry půdoznalectví -
stanovení prvků v půdních vzorcích pomocí laseru


 

Ing. Helena Donátová, odborný asistent katedry půdoznalství -
stanovení obsahu draslíku v půdním výluhu na plamenném spektrofotometru

 

 

Boris Haňkovský, technik katedry půdoznalství -
analýza jílových nerostů pomocí Mikromety (rentgenometr)

 

 

  • © Veškerý textový i multimediální obsah na těchto webových stránkách podléhá autorským právům. Kopírování, reprodukce a šíření tohoto obsahu či jeho částí jakýmkoli způsobem bez vědomí a svolení administrátora webu je zakázáno. Citace krátkých výňatků pro referenční účely je povolena, jestliže je doprovázena uvedením zdroje (v případě webových stránek klikatelným odkazem). Sdílení a šíření hyperlinku (odkazu) NENÍ porušením těchto práv.